Wij willen kinderen een plek en die begeleiding bieden die nodig is om zichzelf optimaal en ononderbroken te kunnen ontwikkelen. Dit realiseren wij door:

• Een veilig klimaat aan kinderen te bieden waar de sfeer gekenmerkt wordt door: vertrouwen, respect en acceptatie, verbondenheid en geborgenheid. In dit klimaat worden kansen voor kinderen gecreëerd waarin zij zich kunnen ontwikkelen;

• Het werken met het leerstof jaarklassensysteem waarbinnen het zelfstandig werken een plaats in neemt. Door de grote verschillen in de niveaus van de kinderen worden wij uitgedaagd tot het geven van adaptief onderwijs waarin samenwerkend leren eenplaats heeft;

• Het zelfstandig werken te stimuleren en kinderen mogelijkheden te bieden om vaardigheden met betrekking tot het zelfstandig werken te ontwikkelen.