Alle kinderen van groep 0 t/m 7 gaan een maal per jaar op schoolreis. De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp gedurende 4 dagen. Excursies worden georganiseerd als deze een verrijking bieden voor de kinderen en aansluiten bij de lesinhouden. Indien de kinderen op excursie, schoolreis of kamp gaan, worden de volgende regels gehanteerd:

• Indien de excursie zich op loopafstand van de school bevindt, gaat er met iedere groep 1 extra begeleider mee.
• Indien de excursie zich op reisafstand bevindt, waarbij het vervoer geregeld is, gaat er minimaal 1 extra begeleider mee.
• Indien de excursie zich op reisafstand bevindt waarbij het vervoer moet plaatsvinden via bus of metro gaat er min. per groepje van 6 kinderen 1 begeleider mee.
• De kinderen zijn voor deze vormen van les buiten school verzekerd.