Huiswerk

Spreekbeurten, het maken van werkstukken, boekpromoties en boekpresentaties

Vanaf leerjaar 3 worden boekpromoties georganiseerd. Kinderen van groep 3/4 lezen minstens één keer per jaar voor vanuit de voorleesstoel.

Vanaf leerjaar 5 worden er spreekbeurten en boekpresentaties gehouden. Deze mogen zowel thuis als op school worden voorbereid.

De ouders worden uitgenodigd bij de presentatie van hun kind. Het kind geeft aan of het hier behoefte aan heeft.

De kinderen leveren een werkstuk in, hierop krijgen zij feedback van de leerkracht. Vervolgens wordt met het werkstuk en de feedback een spreekbeurt voorbereid.

 

 • Leerjaar 5: één keer boekpresentatie. Eén keer een kringpresentatie. Naar interesse van een kind minimaal 6 minuten. (Het kind vertelt bijvoorbeeld iets over zijn favoriete sport, dier, een voorwerp waar je waarde aan hecht)
 • Leerjaar 6: één keer per jaar een werkstuk, een spreekbeurt en boekpresentatie
 • Leerjaar 7: één keer per jaar een werkstuk, een spreekbeurt en boekpresentatie
 • Leerjaar 8: één keer per jaar een werkstuk, een spreekbeurt en boekpresentatie en aan het eind van het jaar een projectpresentatie.

Ouders worden uitgenodigd om bij de presentatie van hun kind aanwezig te zijn.

 

Overige vakken waarbij een opdracht voor huiswerk leerstof gegeven wordt:

 • Wereldoriëntatie en Engels

De aangeboden thema’s van wereldorientatie kunnen met een met een toets worden afgesloten, dit kan ook middels een presentatie of ander bewijsstuk. Een week van tevoren krijgen de kinderen van de leerjaren 5 t/m 8 een samenvatting leerstof mee naar huis.

 

 • Huiswerk oefenstof van spelling, taal en rekenen
  Leerjaar 4:
  één keer per week ongeveer 15 minuten huiswerk
  Leerjaar 5:
  één keer per week ongeveer 15 minuten huiswerk

Leerjaar 6: twee keer per week oefenstof
Leerjaar 7:
twee keer per week oefenstof

Leerjaar 8: twee keer per week oefenstof

 

Afspraken over het huiswerk:

 • Oefenstof is om te oefenen en is vrijblijvend
 • Huiswerk is om thuis te maken en niet vrijblijvend
 • Leerstof is om thuis te leren en niet vrijblijvend
 • Huiswerk zit in een map, die er netjes uit blijft zien.
 • Schrijven met een zelfgekozen pen die goed leesbaar is.
 • Huiswerk wordt ’s morgens bij binnenkomst in de klas ingeleverd.
 • Voor kinderen met een apart leerstofprogramma of extra hulp gelden andere regels m.b.t. huiswerk.