Spreekbeurten, het maken van werkstukken en boekpromoties.

Vanaf groep 3 worden boekpromoties georganiseerd. Kinderen van groep 3 en 4 lezen minstens 1x per jaar voor vanuit de voorleesstoel. Vanaf groep 5 worden er spreekbeurten en boekpromoties gehouden. Deze mogen zowel thuis als op school voorbereid worden.

Bij de spreekbeurt wordt een werkstuk ingeleverd.
Groep 5 : 1 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie
Groep 6 : 1 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie
Groep 7 : 2 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie
Groep 8 : 2 x per jaar spreekbeurt en boekpromotie

Ouders worden uitgenodigd om bij de presentaties in de klas aanwezig te zijn.

Overige vakken waarbij een opdracht voor huiswerk meegegeven wordt:

Wereldoriëntatie [kort genoemd: W.O.] De aangeboden thema’s van W.O worden na drie weken met een toets afgesloten. Een week van tevoren krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een samenvatting mee naar huis om te leren.

Oefenstof n.a.v. spelling taal en rekenen
Groep 4 : 1 x per 2 weken (woensdag mee en vrijdag terug) ongeveer 15 minuten huiswerk.
Groep 5 : 1 week de W.O samenvatting en de andere weken ander huiswerk (maandag mee en woensdag terug)
Groep 6 : 2 x per week oefenstof en 1 x per twee weken W.O (maandag)
Groep 7 : 2 x per week (maandag + woensdag)
Groep 8 : 3 x per week (maandag + woensdag + vrijdag)

Uitzonderingen:
In principe gelden de huiswerkafspraken voor de groepen in zijn geheel. Voor leerlingen met een apart programma of extra hulp gelden andere regels m.b.t. huiswerk.

Afspraken over het huiswerk:

• Huiswerk in een map of mapje, dat er netjes uit moet blijven zien.
• Schrijven met een zelfgekozen pen die goed leesbaar is.
• Huiswerk wordt ’s ochtends bij binnenkomst ingeleverd.