Voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de school:

Is de grens overschreden dan kan besloten worden:
a) De ouder/verzorger de toegang tot de school te ontzeggen
b) De ouder/verzorger te verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken
c) De zoon/dochter te verwijderen

Noodzakelijk hierbij is:
a) Een goede registratie van het voorval
b) Het bestuur te informeren
c) De rijksinspectie te informeren
d) De wijkagent te betrekken en/of informeren
e) Melding te doen bij de leerplichtambtenaar

Registratie
Bij ongewenst gedrag van leerling en/of ouder wordt geregistreerd wat er gebeurd is, welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. Deze rapportage wordt opgeslagen in het leerlingdossier. Door de directie kan worden overwogen een SISA melding.