Welkom op de TheresiaSchool


De Theresiaschool bevindt zich in de wijk Bloemhof aan de Strevelsweg. Aan de voorzijde van de school bevindt zich een klein plein en aan de achterkant een natuurlijk, groen schoolplein, waar kinderen in aanraking komen met de vrije natuur.

De Theresiaschool hanteert de begrippen respect, vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en zelfstandigheid als een rode draad door het hele onderwijs. Het is een katholieke  school. De zorgzame en respectvolle manier van met elkaar omgaan, staat centraal. Ouders kiezen voor de Theresiaschool omdat de sfeer en het onderwijsniveau hen aanspreekt.

***UPDATE 18-9-2020*****
Vandaag hebben we besloten het jubileumfeest op de Theresiaschool van
woensdag 23 september a.s. niet door te laten gaan!
We willen in alle gevallen de veiligheid van onze kinderen, personeel en ouders zo goed mogelijk kunnen waarborgen.  De aangescherpte regelgeving van vandaag heeft ons doen besluiten het feest op een ander moment te vieren.

 PBS Lekker Fit