De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad heeft het recht van instemming en het recht van advies. De medezeggenschapsraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en mogen dus door belangstellenden worden bijgewoond. In deze vergaderingen worden onder andere beleidszaken besproken.In de nieuwsbrief staan de data vermeld.

Voorzitter van de Medezeggenschapsraad is Sihem Hourri-Bouchamma. Lid is mevrouw Polak-Kassim. De teamleden die lid zijn van de medezeggenschapsraad zijn Hilde Westdijk en Manisha Khoenkhoen.