Iedere school is wettelijk verplicht om een MR te hebben, een medezeggenschapsraad.

Bij een basisschool bestaat de MR uit een aantal leerkrachten en een aantal ouders, van beide een gelijk aantal. Nu bestaat de MR uit 3 leerkrachten (juf Petra, meester Riccardo en meester Raymond) en drie ouders (Maureen, Joost en Gizlaine).

De MR mag met het bestuur van de school meedenken. Bijvoorbeeld over de beleidsplannen van de school, de invulling van de leertijduitbreiding en ook over de begroting voor het komend schooljaar. De MR krijgt deze stukken altijd te zien en moet ermee instemmen. Soms is er zelfs goedkeuring nodig van de MR voor iets veranderd of ingevoerd mag worden. Op sommige delen mag de MR het bestuur van de school adviseren. Bijvoorbeeld over het schoolreglement of de ouderbijdrage.

Al deze zaken worden besproken in een MR vergadering. Daarvan zijn er zo’n 4 tot 6 per jaar en ze duren ongeveer een uur.