Wanneer uw kind ziek is, of om andere redenen niet op school kan zijn, dan is dit de verantwoordelijkheid van de ouders om dit voor 08.30 uur telefonisch te melden bij Juf Esther via 010-4840680.   Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder dat wij op de hoogte zijn, wordt u rond 9.00 uur door de conciërge gebeld. Als u op dat moment niet bereikbaar bent, of de reden van het verzuim ongeoorloofd is, melden wij het verzuim bij leerplicht.

Wanneer uw kind een afspraak bij bijvoorbeeld de tandarts heeft onder schooltijd, dan verwachten wij een kopie van de afsprakenkaart (mag ook een foto via de mail/socialschools zijn).