Naar aanleiding van de rapporten, die driemaal per jaar verstrekt worden, organiseren wij 2 keer 10- minuten gesprekken, in november/december en in maart/april. Het derde rapport wordt voor de zomervakantie meegegeven aan de kinderen. In deze rapportgesprekken worden de vorderingen van uw kind met u samen met uw kind besproken. Als u iets belangrijks te bespreken heeft, kunt u altijd tussendoor een afspraak met de groepsleerkracht maken. Hij of zij kan u dan na schooltijd te woord staan.