De LTU, leertijduitbreiding, biedt onze kinderen extra ontwikkelkansen door een gevarieerd aanbod in leuke, leerzame vakken die de leerlingen uitdagen en stimuleren nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. We richten ons op de 21e -eeuwse vaardigheden als: Communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, Ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en zelfregulering. Op jaarbasis maken de kinderen dan 1190 uur i.p.v. de gebruikelijke 940 uur die wettelijk verplicht is.

Na schooltijd is er, facultatief, één keer per week kookles voor de groepen 1 t/m 8. Hier mogen alle kinderen zich voor in schrijven en hier zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijven kan bij de LTU-coördinator.