De maatschappelijke werkster is er ter ondersteuning van u, uw kind en het schoolteam wanneer het gaat om een zo goed mogelijke begeleiding van uw kind. Wilt u contact met onze schoolmaatschappelijke werkster dan kunt u dit aangeven bij de directie, groepsleerkracht of intern begeleider. De schoolmaatschappelijke werkster is elke woensdag en vrijdag op school aanwezig.

U kunt haar ook via de mail bereiken: Miriam Meier (miriam.meier@SMWR-rijnmond.nl)