Uitstroomgegevens

     
Schooljaar 18-19 19-20 20/21 21/22  
VWO 2 1 4 2  
HAVO 4 3 2 6  
VMBO theoretische leerweg 3 7 3 4  
VMBO gemengde leerweg 4 5 3 2  
VMBO kaderberoepsgericht 4 1 2 3*  
VMBO basisberoepsgericht 4 4 2* 2*  
Praktijkonderwijs 1 3 0 0  
             

2018-2019: * Bij 1 van de 4 leerlingen met VMBO GL is LWOO toegekend.  Bij 1 van de 4 leerlingen met VMBO KL is LWOO toegekend

Bij 3 van de 4 leerlingen met VMBO BBL is LWOO toegekend

Bij 1 van de 1 leerlingen met een PRO-advies is de LWOO beschikking omgezet in een PRO-advies

2019-2020    *Bij 3 van de 4 leerlingen met een VMBO basis advies is LWOO toegekend

2020-2021    Leerlingen met gemengd advies staan met hoogste van dit advies in bovenstaande tabel
* Bij de 2 leerlingen met een VMBO advies is LWOO toegekend.

2021-2022    Leerlingen met gemengd advies staan met hoogste van dit advies in bovenstaande tabel
* Bij in totaal 3 leerlingen met een VMBO advies is LWOO toegekend.