Uitstroomgegevens

   
Schooljaar 17-18 18-19 19-20 20/21
VWO 1 2 1 4
HAVO 5 4 3 2
VMBO theoretische leerweg 0 3 7 3
VMBO gemengde leerweg 3 4 5 3
VMBO kaderberoepsgericht 3/2* 4 1 2
VMBO basisberoepsgericht 5* 4      4 2*
Praktijkonderwijs 2 1 3  
           

2017-2018:  * Kinderen die leerwegondersteuning krijgen geboden worden aangegeven met een *

De losse rij ‘VMBO Leerwegondersteuning’ is daarom niet ingevuld

2018-2019: * Bij 1 van de 4 leerlingen met VMBO GL is LWOO toegekend.  Bij 1 van de 4 leerlingen met VMBO KL is LWOO toegekend

Bij 3 van de 4 leerlingen met VMBO BBL is LWOO toegekend

Bij 1 van de 1 leerlingen met een PRO-advies is de LWOO beschikking omgezet in een PRO-advies

2019-2020    *Bij 3 van de 4 leerlingen met een VMBO basis advies is LWOO toegekend

2020-2021    Leerlingen met gemengd advies staan met hoogste van dit advies in bovenstaande tabel
* Bij de 2 leerlingen met een VMBO advies is LWOO toegekend.