De Theresiaschool is een katholieke basisschool, die open staat en respect heeft voor ieders opvatting of religie. In projecten komen opvattingen en verhalen uit andere religies ter sprake. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren leven met waardering en respect voor elkaar en openstaan voor de verhalen van elkaar. We streven er naar onze school tot een plaats te maken waar geluisterd wordt naar elkaar en we trachten een sfeer van vertrouwen op te bouwen. De volgende waarden zijn voor ons als team daarin belangrijk:

Veiligheid
Acceptatie (jezelf mogen zijn, fouten mogen maken)
Geborgenheid
Saamhorigheid/Samenwerken
Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid
Zelfredzaamheid (opkomen voor jezelf)
Respect hebben voor elkaar
Plezier
Eerlijkheid/Openheid (jezelf kwetsbaar opstellen, openheid komt uit jezelf)
Behulpzaamheid
Waardering uitspreken (kijken naar wat wel goed gaat, interesse tonen)
Met elkaar kunnen praten
Je eigenheid kunnen uiten (luisteren).