Visie: Waarom we bestaan

Skills 2 enter the world
De kinderen van nu leven in een wereld met eindeloze mogelijkheden. Wij willen onze leerlingen een bewuste basis meegeven, zodat zij klaar zijn om deze mogelijkheden in de wereld van morgen met beide handen aan te pakken.

Missie: Wat willen we bijdragen

Het onderwijs op de Theresiaschool wil daarbij het volgende uitstralen:

Wij bieden een basis aan vaardigheden en kennis aan, die elk individueel kind nodig heeft om de volgende stap in het onderwijs te maken. Dit is maatwerk, waarbij de accenten bij elk kind in overleg worden geplaatst.

Wij creëren een prikkelende omgeving waarbij we kinderen kennis laten maken met een breed, actueel aanbod om naast de basis, ook talenten en interessegebieden te ontplooien. Hierbij zijn de uitgangspunten van spelend/ontdekkend leren leidend.

Onze leerkrachten zijn gemotiveerde onderwijsprofessionals in een altijd lerende organisatie. Wij denken in ons aanbod bewust na over wat het beste is voor uw kind, leren van elkaar en gebruiken elkaars kwaliteiten.

Wij vinden beweging en gezonde voeding belangrijk, wij zijn een LekkerFit! School en organiseren gerichte activiteiten rondom deze thema’s, en verweven dit in de dagelijkse praktijk.

Wij zijn een veilige omgeving voor leerlingen, ouders en teamleden die zich allen thuis moeten voelen op school. Wij hebben helder op welke wijze wij met elkaar omgaan, en iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Leerlingen, leerkrachten en ouders vormen een team, gericht op het zo optimaal ontwikkelen van de leerlingen. Duidelijke communicatie staat hierbij centraal, wij zijn bereikbaar en transparant.

Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk binnen én buiten de school om alle kinderen de hulp en zorg te kunnen verlenen die binnen onze mogelijkheden liggen.