Welkom op de TheresiaSchool & Puk en Ko Peuterspeelzaal!


De Theresiaschool bevindt zich in de wijk Bloemhof aan de Strevelsweg. Aan de voorzijde van de school bevindt zich een klein plein en aan de achterkant een natuurlijk, groen schoolplein, waar kinderen in aanraking komen met de vrije natuur.

De Theresiaschool hanteert de begrippen respect, vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en zelfstandigheid als een rode draad door het hele onderwijs. Het is een katholieke  school. De zorgzame en respectvolle manier van met elkaar omgaan, staat centraal. Ouders en kinderen komen met plezier de school in omdat de sfeer en de kwaliteit van onderwijs hen aanspreekt.

 

 PBS Lekker Fit