Iedere leerling vanaf 5 jaar is verplicht alle dagen naar school te komen en aan alle activiteiten deel te nemen. Wij zullen dan ook geen verlof geven. Alleen als er sprake is van zeer gewichtige omstandigheden kan uw kind vrij krijgen van school. Dat is het geval bij ernstige ziekte, huwelijk van familie, bepaalde religieuze feestdagen en gezinsuitbreiding. Het is niet meer mogelijk om buiten de schoolvakanties extra verlof te vragen voor het houden van vakantie, behalve als, door de aard van het beroep van één van de ouders, het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties weg te gaan. Dit dient aangetoond te worden d.m.v. een werkgeversverklaring. Let wel, de eerste twee weken van een nieuw schooljaar kan men nooit extra verlof krijgen. Extra verlof dient U 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen.