Iedere leerling vanaf 5 jaar is verplicht alle dagen naar school te komen en aan alle activiteiten deel te nemen. Alleen als er sprake is van zeer gewichtige omstandigheden kan uw kind vrij krijgen van school. Wat onder een gewichtige omstandigheid wordt gezien is door leerplicht Rotterdam omschreven. Denk bijvoorbeeld aan een ernstige ziekte, huwelijk van familie, bepaalde religieuze feestdagen en gezinsuitbreiding. Het is niet meer mogelijk om buiten de schoolvakanties extra verlof te vragen voor het houden van vakantie, behalve als, door de aard van het beroep van één van de ouders, het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties weg te gaan. Dit dient aangetoond te worden d.m.v. een werkgeversverklaring.

Let op! De eerste twee weken van een nieuw schooljaar kan men nooit extra verlof krijgen voor het houden van vakantie. Extra verlof dient u 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen. (uiteraard is dit niet altijd mogelijk bij bijvoorbeeld een overlijden)

De directeur van de school verleent het aangevraagde verlof en toetst deze beslissing aan de opgestelde kaders door leerplicht. Toegekende verlofaanvragen worden doorgegeven aan leerplicht, de school kan door leerplicht gecontroleerd worden of het toekennen van het verlof valt binnen de gestelde kaders.