In groep 8 zult u met uw kind een keuze moeten maken voor een school voor voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de toetsresultaten van LOVS CITO, de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding, motivatie en het gedrag, wordt in groep 7 een voorlopig VO-advies uitgebracht. Zodra uw kind in groep 8 zit, wordt het definitieve schooladvies gegeven. Als tweede gegeven zal het resultaat van de CITO Eindtoets, die in april afgenomen wordt, meegegeven worden. Nadat u ons advies heeft ontvangen, kunt u uw kind zelf aanmelden op de school voor het voortgezet onderwijs van uw keuze. Wij zullen zorgen dat het onderwijskundig rapport in het bezit komt van de school voor V.O. In de jaren daarna is er nog contact met de scholen van het voortgezet onderwijs, zodat wij op de hoogte blijven van de vorderingen van uw kind. Hieronder een visuele weergave van het traject PO-VO.

Meer aanvullende informatie kunt u vinden in de Plaatsingswijzer Rotterdam.