In groep 8 moet u met uw kind een keuze maken voor een school voor voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de toetsresultaten van LOVS IEP, de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding, motivatie en het gedrag, wordt in groep 7 een voorlopig VO-advies uitgebracht.

In groep 8 maakt uw kind een doorstroomtoets. Er wordt met alle beschikbare gegevens een advies gemaakt voor uw kind.

Het gehele traject van doorstromen naar het vo wordt op deze site uitgelegd.