Op de Theresiaschool maken wij gebruik van het lespakket LekkerFit! In elk lesboekje komen drie thema’s aan de orde namelijk; voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Ook wordt er in de jaarlijks terugkerende LekkerFit!-week extra aandacht besteed aan voeding en bewegen.

Het doel van het project Lekker Fit is het terugdringen van overgewicht en het bestrijden van bewegingsarmoede. Verder probeert het project leerkrachten, ouders en kinderen bewust te maken van, en kennis over te dragen over, een gezonde leefstijl. Vanuit deze meting ontvangen U en uw kind persoonlijk advies op maat.

De schooldiëtist, Lotti Elfferich van De Rotterdamse Dietist, is er voor al uw vragen over het eetgedrag van uw kind.
Maakt u zich zorgen over de uitslag van de Fittest?
Eet uw kind slecht, of juist te veel?
Wil uw kind niet ontbijten of geen groente of vlees eten?

De schooldiëtist kan u hierbij helpen.
Zij doet dit door samen met u en uw kind te zoeken naar haalbare/passende oplossingen bij uw vragen/probleem. Zij geeft u positieve adviezen en tips om uw kind gezonder en fitter te laten opgroeien.
Zij is een keer per maand op dinsdag op school aanwezig voor spreekuren en ook geeft zij, op aanvraag, oudervoorlichtingen of lessen aan de kinderen.

U kunt haar zelf ook bellen op 06 14973813
of mailen: info@derotterdamsedietist.nl
of via de website: www.derotterdamsedietist.nl

School Op Seef
Sinds het schooljaar 2020-2021 doet de Theresiaschool mee aan School Op Seef. De leerlingen krijgen vanuit het School Op Seef project twee verkeerslessen, waarmee de leerlingen wordt geleerd hoe verantwoord deel te nemen in het verkeer (fiets). De School Op Seef lessen zullen elk jaar terugkomen, zodat de regels en het verantwoord deelnemen in het verkeer niet verwateren.