De ouderbijdrage voor schooljaar 2020/2021 is vastgesteld op € 55,00. Deze bijdrage is vrijwillig. Wij organiseren hier echter tal van activiteiten van, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, doe-middagen, spelletjesdagen en het jaarlijkse schoolreisje. We bezoeken de kinderboerderij, de dierentuin, musea en theatervoorstellingen.

In verband met de corona-situatie zullen ouders die het schoolgeld van 2019-2020 reeds betaald hadden een korting van € 25 euro krijgen op het schoolgeld van schooljaar 2020-2021, dit omdat de schoolreis afgelopen jaar niet is doorgegaan.

U krijgt via socialschools/mail een betalingsverzoek aan het begin van het jaar van onze betalingspartner Wiscollect. Hier kunt u via iDeal betalen.

Tevens is het mogelijk van een betalingsregeling gebruik te maken. Neemt u hiervoor contact op met de directie van de school. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat u als ouder verantwoordelijk bent om hierover met school in gesprek te gaan. Wij versturen na het verlopen van de betalingstermijn automatisch een betalingsherinnering via Socialschools.