Vanuit de GGD is het verplicht dat het pedagogisch beleidsplan voor ouders ter inzage beschikbaar is.
Indien gewenst, neem hierover contact op met de directie.