De Theresiaschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Op de onderstaande link kunt u het laatste inspectierapport in zien.

Inspectierapport 19 november 2014