Eindresultaten en oordeel van inspectie van het onderwijs

 

Tijdens het meest recente inspectiebezoek van 28 maart 2022 heeft de inspectie de Theresiaschool op 9 onderdelen onderzocht. Deze onderdelen kunnen worden beoordeeld als voldoende of als onvoldoende.

 

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

OP4 Onderwijstijd

OP6 Afsluiting

VS1 Veiligheid en pedagogiek

SKA1 Visie, ambities en doelen

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

 

Op de meeste onderdelen hebben wij complimenten ontvangen, vooral op het onderdeel VS1 Veiligheid en pedagogiek. Op de onderdelen OP2 en OP3 hebben wij aandachtspunten meegekregen. Deze werden beoordeeld als onvoldoende. Dit maakt dat het oordeel vanuit inspectie zeer zwak is. Het complete rapport wordt gepubliceerd op de website van de inspectie.

 

De eindresultaten van schooljaar 2021-2022 zijn voldoende, zie hiervoor de tabel hieronder. Resultaten van de IEP eindtoets meten dat 91% van de leerlingen een score behaald van 1F (basisniveau) en 44% een score van 2F/1S (verdiepend niveau). De losse deelgebieden zijn, behalve op rekenen, ruim behaald.

 

  Signaleringswaarde Behaalde waarde 2019-2020 Behaalde waarde 2020-2021 Behaalde waarde 2021-2022
Gemiddelde 85% 1f

34% 2f/1s

Geen data ivm Corona 81% 1f

25% 2f/1s

91% 1f

44% 2f/1s

Lezen 85% 1f

35,7% 2f/1s

Geen data ivm Corona 75% 1f

31% 2f/1s

100% 1f

68% 2f/1s

Taalverzorging 85% 1f

35,7% 2f/1s

Geen data ivm Corona 94% 1f

31% 2f/1s

95% 1f

37% 2f/1s

Rekenen 85% 1f

35,7% 2f/1s

Geen data ivm Corona 75% 1f

13% 2f/1s

79% 1f

26% 2f/1s