Zorgverbreding betekent dat we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Zorgverbreding is dus niet alleen gericht op leerlingen met leerproblemen of sociaal-emotionele problemen, maar ook op leerlingen die meer aankunnen dan het klassenprogramma hen biedt. We zijn gericht op het aanpassen van de leerstof.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (extra zorg) wordt vanaf groep 6 een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met meetbare tussentijdse opbrengsten. Op basis van de opbrengsten wordt de aanpak eventueel bijgesteld.