De peuterspeelzaal Puk & Ko is gevestigd in onze school. Peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen de speelzaal bezoeken. Er is een nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de onderbouw van de basisschool. De peuterspeelzaal Puk & Ko en de Theresiaschool vormen samen de voorschool. Zij werken beide met het onderwijsprogramma Ko Totaal. De peuterspeelzaal heeft een pedagogisch beleidsplan wat ter inzage ligt bij de peuterspeelzaal en de directie.

Bij inschrijving op Puk & Ko worden de peuters aanvankelijk geplaatst in de wengroep, die 2 dagdelen per week aanwezig is. Zodra er plaats is in één van de twee nulgroepen kan de peuter geplaatst worden in de nul-groep. Vanaf dat moment is het wenselijk dat uw kind tenminste 5 dagdelen per week de nul-groep bezoekt. Er wordt gewerkt met twee nul- groepen, waarin alle kinderen extra taalonderwijs krijgen, dat aangeboden wordt door een HBO-geschoolde leerkracht.

Onder leiding van de peuterleidsters leren de peuters samen te spelen. Aan de hand van spelletjes, liedjes en verhaaltjes ontwikkelen zij taal en denken. Elke week is er een inloopochtend die bedoeld is om samen met uw kind een werkje te doen. De Peuterspeelzaal en de basisschool werken nauw samen om uw kind een doorgaande leerlijn aan te bieden naar de basisschool. Al knutselend en experimenterend met materialen leren zij hun omgeving kennen en ontwikkelen zij hun fantasie.

De peuters beschikken over een zeer ruim lokaal naast de ingang van de groepen 1 en 2. Zij maken gebruik van het gezamenlijke schoolplein en het speellokaal van onze school. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij de leidsters. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 010-4851949 of bij de directie van de Theresiaschool.[telefoonnummer: 010-4840680.]

Tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1 en 2 wordt regelmatig overleg gevoerd, o.a. over de kinderen die doorgaan van de peuterspeelzaal naar groep 1. Vertrekpunt hierbij is het overdrachtsdocument en de observaties aan de hand van de ingevulde Bosos-observatielijsten. De internbegeleider van de Theresiaschool is ook betrokken bij Puk & Ko, zodat een doorgaande zorglijn gegarandeerd wordt.