In het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond waarin u uitgebreid geïnformeerd wordt over actuele en lopende zaken.

Tussentijdse gesprekken met de leerkracht over uw kind zijn op afspraak mogelijk na schooltijd. Elke week is er een inloopochtend in de groepen 0, 1 en 2. Het doel van deze ochtend is o.a. om samen met uw kind een werkje te maken. De dag wordt vermeld in de nieuwsbrief.

De schoolgids gecombineerd met de kalender ontvangt u aan het begin van elk schooljaar of bij inschrijving.

Er wordt wekelijks een weekbrief verzonden. Deze brieven ontvangen alle ouders via Socialschools, de communicatie app die wij gebruiken.