Wordt uw kind binnenkort 4? Kom langs om onze mooie school te bekijken!

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. In dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) wordt duidelijk uitgelegd hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

 

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Neem contact met ons op om een afspraak te maken via theresia.dir@rvko.nl of bel met 010-4840680

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, vullen wij tijdens een gesprek een formulier met u in waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit wordt formeel de “informatieplicht van ouders” genoemd.

Na deze inschrijving gaan wij hiermee aan de slag. We hebben formeel als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven, vaak is er minder tijd nodig en kunnen we reeds tijdens het gesprek aangeven of wij uw kind kunnen inschrijven. We kunnen deze 6 weken gebruiken om zorgvuldig te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP hier vinden.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte, maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de grondslag van het Katholieke Onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden bij ons op school komen wennen. Dit gaat in overleg met de onderbouwleerkracht van de groep waar uw kind komt. U krijgt een kaart met daarop een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de afspraken voor de wen-momenten gemaakt.

Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. Met de scholen in de omgeving is afgesproken dat wij onderling de vraag stellen of het overstappen volgens de huidige school in het belang van de leerling is. Wanneer dit niet zo is zullen wij dit oordeel van de huidige school meenemen in ons besluit tot plaatsing. Dit om het “schoolhoppen” zoveel mogelijk te voorkomen. In de basis is een stabiele omgeving voor een kind een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Natuurlijk bestaan hierop uitzonderingen maar het is een factor die meegenomen wordt bij het aanmelden van zij-instromende kinderen.