U kunt uw kind inschrijven ruim voordat uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Het is noodzakelijk dat u als ouder/verzorger uw kind zelf inschrijft. Wij vragen informatie over uw kind tijdens het inschrijfgesprek. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in het belang van uw kind en deze informatie wordt niet verstrekt aan derden. Als uw kind is ingeschreven, ontvangt u twee weken voordat het kind 4 jaar wordt, een uitnodiging om op school te komen wennen. Natuurlijk kunnen er dagelijks kinderen worden aangemeld, maar omdat wij graag de tijd voor u willen nemen, zouden wij het prettig vinden als u een afspraak maakt.

 

 

Bij kinderen die van een andere school komen, wordt eerst contact opgenomen met de desbetreffende school, voordat tot definitieve plaatsing wordt overgegaan.

Bij een inschrijfgesprek vragen wij u om het identiteitsbewijs en de zorgpas van uw kind mee te nemen.