De school werkt m.b.t. voor- en naschoolse opvang nauw samen met Kinderdam, locatie KinderCarrousel. Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van opvang kunt u contact opnemen met Kinderdam. [tel 010-4430033]

Ook werken wij met BSO De Maan (010-8504992), Kiddoozz (010-2238633) en Nigel-skidzz (06-38267878)