De school werkt m.b.t. voor- en naschoolse opvang nauw samen met Kinderdam, locatie KinderCarrousel. Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van opvang kunt u contact opnemen met een van de medewerksters ouderbetrokkenheid Sandra of Dominique, de directie van de school of met Kinderdam.
[tel 010-4430033]