De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 55,00. Deze bijdrage is vrijwillig. Wij organiseren hier echter tal van activiteiten van, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, doe-middagen, spelletjesdagen en het jaarlijkse schoolreisje. We bezoeken de kinderboerderij, de dierentuin, musea en theatervoorstellingen. Indien u de vrijwillige bijdrage niet betaalt, wordt uw kind uitgesloten van deelname aan de schoolreis. Het bedrag van €55,00 kunt u overmaken naar bankrekening: NL73INGB0654088039 t.n.v. Theresiaschool te Rotterdam. Wilt u wel duidelijk de naam van uw kind vermelden op uw overschrijving.

Tevens is het mogelijk van een betalingsregeling gebruik te maken. Neemt u hiervoor contact op met de directie van de school.