De Theresiaschool: vernoemd naar de heilige Theresia van Lisieux

1Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats Alençon. Op zeer jonge leeftijd verlangde ze al naar het kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo meldde ze zich bij het klooster. Maar ze werd doorzien en teruggestuurd. Nu wendde ze zich meteen maar tot de paus zelf en deze gaf haar toestemming om nog op haar 15e aan het kloosterleven te beginnen bij de karmelietessen te Lissieux.

Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar 21e werd ze al gekozen tot novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de nieuwelingen in het kloosterleven inwijden.

Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Ze was ook modern door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897


Onze visie en missie

De Theresiaschool is een katholieke basisschool, die open staat en respect heeft voor ieders opvatting of religie. In projecten komen opvattingen en verhalen uit andere religies ter sprake. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren leven met waardering en respect voor elkaar en openstaan voor de verhalen van elkaar.

We streven er naar onze school tot een plaats te maken waar geluisterd wordt naar elkaar en we trachten een sfeer van vertrouwen op te bouwen. De volgende waarden zijn voor ons als team daarin belangrijk:

 • Veiligheid
 • Acceptatie (jezelf mogen zijn, fouten mogen maken)
 • Geborgenheid
 • Saamhorigheid/Samenwerken
 • Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid
 • Zelfredzaamheid (opkomen voor jezelf)
 • Respect hebben voor elkaar
 • Plezier
 • Eerlijkheid/Openheid (jezelf kwetsbaar opstellen, openheid komt uit jezelf)
 • Behulpzaamheid
 • Waardering uitspreken (kijken naar wat wel goed gaat, interesse tonen)
 • Met elkaar kunnen praten
 • Je eigenheid kunnen uiten (luisteren)

Visie op onderwijs

Wij willen kinderen een plek en die begeleiding bieden die nodig is om zichzelf optimaal en ononderbroken te kunnen ontwikkelen. Dit realiseren wij door:

 • een veilig klimaat aan kinderen te bieden waar de sfeer gekenmerkt wordt door: vertrouwen, respect en acceptatie, verbondenheid en geborgenheid.
  In dit klimaat worden kansen voor kinderen gecreëerd waarin zij zich kunnen ontwikkelen;
 • het werken met het leerstof jaarklassensysteem waarbinnen het zelfstandig werken een plaats in neemt. Door de grote verschillen in de niveaus van de kinderen worden wij uitgedaagd tot het geven van adaptief onderwijs waarin samenwerkend leren een plaats heeft;
 • het zelfstandig werken te stimuleren en kinderen mogelijkheden te bieden om vaardigheden met betrekking tot het zelfstandig werken te ontwikkelen.

De basisregels op de Theresiaschool

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 • We ruimen samen alles op, want een nette school is top.
 • We laten merken dat we goed kunnen luisteren en werken.

Hieronder staan de gedragsregels die ons ondersteunen. Deze regels worden dan ook elk jaar in alle groepen behandeld:

 • We zijn beleefd tegen iedereen.
 • Kom je iemand tegen dan begroeten we elkaar.
 • We praten netjes tegen elkaar en noemen iedereen bij zijn eigen naam.
 • Iedereen mag zijn zoals hij/zij is.
 • We gaan netjes met alle spullen om.
 • We vragen het eerst als je iets van een ander wilt lenen.
 • We hebben plezier met elkaar.
 • We letten vooral op onszelf.
 • We lossen ruzies op door met elkaar te praten.
 • Als dit niet lukt vragen we om hulp bij een juf of meester.
 • In school lopen we rustig.
 • Je mag hulp vragen aan grote mensen als je gepest wordt.
 • We vertellen het aan de juf of meester als er iemand gepest wordt.