Ouderactiviteiten:
– Taalcursussen
– Website voor /door ouders
– Sporten voor ouders
– Ouderbijeenkomsten